NEURONAWIGACJA
W ofercie posiadamy kompletny system do neuronawigacji podczas przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) umożliwiający odwzorowywanie funkcji ruchowych oraz wysokiej jakości aparat do przestrzennego (cyfrowego) mapowania położenia elektrod.
System do digitalizacji i wizualizacji położenia
elektrod: xensorTM
 
System do neuronawigacji: visorTM
Wprowadza nowe podejście do przestrzennego (3D) cyfrowego
mapowania elektrod w badaniach klinicznych i kognitywnych.
System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo
zapisuje, przechowuje i wizualizuje te położenia.
 
System visor2™ to kompleksowe rozwiązanie do nawigacji
rTMS, mapowania funkcjonalnego oraz EEG/EMG!
Jest wiodącym rozwiązaniem pod względem precyzji i
wiarygodności w nawigacji rTMS. Gwarantuje najwyższą jakość
w badaniach oraz procedurach klinicznych. Wykorzystuje
dokładne procedury cyfryzacji, tworząc trójwymiarowy obraz
przestrzeni czaszkowej o łatwej nawigacji, umożliwiający
namierzanie stymulacji oraz odwzorowywanie i analizę
czynności mózgu. Wizualizacja w czasie rzeczywistym
położenia cewki i siły indukcji magnetycznej zapewnia
maksymalną dokładność. Funkcja archiwizacji danych z sesji
stymulacji umożliwia łatwą optymalizację, analizę i
powtarzanie wcześniejszych zabiegów z najwyższym
poziomem pewności.
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone