QST (ANALIZATORY NEUROSENSORYCZNE)

Dzięki współpracy z renomowaną firmą Medoc, posiadamy bardzo szeroki asortyment stymulatorów neurosensorycznych oraz urządzeń do diagnostyki neurosensorycznej. Ponadto możemy zaproponować wyroby do obiektywnej oceny wywołanych potencjałów bólowych.
Analizatory wykorzystujące temperaturę
 
Analizatory wykorzystujące ciśnienie
W ofercie posiadamy cztery analizatory neurosensoryczne,
których działanie opiera się na stymulacji pacjenta termodą o
zadanej temperaturze.

Analizator neurosensoryczny Q-Sense (przenośny i łatwy
w obsłudze aparat do wczesnej diagnostyki neuropatii
cukrzycowych oraz innych neuropatii nerwów obwodowych.
Może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach klinicznych
jak i testach farmakologicznych oraz w monitorowaniu
postępów leczenia.
Aparat pozwala na pomiar ilościowy progów odczuwania ciepła i
zimna oraz progu bólu wywołanego ciepłem.

Analizator neurosensoryczny TSA 2 Air (Przenośny system
QST zapewniający pełen zakres stymulacji czuciowych oraz
bólowych. Dzięki nowej rewolucyjnej technologii system oceny
bólu i czucia TSA2 Air pozwala na stymulacje w pełnym
zakresie temperatur (0-53°C) przy jednoczesnym chłodzeniu
powietrzem. TSA2 Air pozwala na pomiar ilościowy progów
odczuwania ciepła i zimna oraz progów bólowych wywołanych
ciepłem oraz zimnem. Aparat wyposażony jest w standardową
termodę 30x30 mm.)

Analizator neurosensoryczny TSA 2 -
najnowsze osiągnięcie w stymulacji termicznej
(TSA 2 to skomputeryzowane urządzenie przeznaczone do
oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o
małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości
progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego
wysoką lub niską temperaturą. W schorzeniach nerwów
obwodowych progi odczuwania temperatury od normalnych
wartości. Dzięki temu metoda termiczna umożliwia
wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję
medyczną, niż inne istniejące narzędzia i techniki
diagnostyczne. Olbrzymią zaletą systemu jest jego
elastyczność.  Wersja podstawowa TSA 2 (z termodą 30x30
cm) może być z łatwością rozwijana do wersji z dwiema
termodami, CHEPS czy fMRI. Upgrade systemu nie wymaga
dodatkowych licencji jedynie podłączenia nowego
termoelementu.)

Conditioned Pain Modulation (CPM) (aparat oparty na
metodzie laboratoryjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych
zdolności do hamowania bólu.
Wyniki uzyskane za pomocą CPM pozwalają na dobranie
optymalnej terapii bólu dla konkretnego pacjenta oraz  na
wskazanie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania
na ból pooperacyjny.)

System oceny bólu i czucia Pathway - aparat wycofany
z produkcji - zastąpiony TSA 2! (wprowadza nową
rewolucyjną technologię i możliwości w dziedzinie
zaawansowanych stymulatorów oraz systemów do obiektywnej
oceny wywołanych potencjałów bólowych. Urządzenie ma
budowę modułową co pozwala na dostosowanie do
indywidualnych potrzeb.
Systemy Pathway oferowane są w trzech wersjach:
Model CHEPS - stymulator termiczny potencjałów wywołanych
Model ATS - zaawansowany stymulator termiczny
Model łączony - CHEPS + ATS.)
więcej informacji...
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą analizatorów
neurosensorycznych, których działanie opiera się na stymulacji
pacjenta ciśnieniem.

Skomputeryzowany algometr ciśnieniowy AlgoMed
(pierwszy skomputeryzowany aparat oferujący wizualną oraz
dźwiękową informację, w czasie rzeczywistym, służącą do
kontroli i monitorowania przyłożonego ciśnienia.
Algometry są przeznaczone do określenia poziomu czucia przez
pomiar przyłożonego ciśnienia oraz do ustalenia wrażliwości na
ból poprzez badanie tolerancji bólu. Aparaty te są wiarygodnym
narzędziem, pozwalającym na pomiar bólu mięśni, stawów,
ścięgien i więzadeł.)
Zapraszamy na stronę poświęconą wyrobom firmy MEDOC!
© POL EMS Agencja Przedstawicielstwo. Wszystkie prawa zastrzeżone