Przejdź do treści

Neuronawigacja

Strona główna > Aparaty > Neuronawigacja

System Do Neuronawigacji VisorTM

Kompleksowe rozwiązanie do nawigacji rTMS, mapowania funkcjonalnego oraz EEG/EMG! visor2™ to wiodące rozwiązanie pod względem precyzji i wiarygodności w nawigacji rTMS. Stworzone z myślą o najwyższej jakości w badaniach oraz procedurach klinicznych. Wykorzystuje dokładne algorytmy cyfryzacji, tworząc trójwymiarowy obraz przestrzeni czaszkowej o łatwej nawigacji, umożliwiający namierzanie stymulacji oraz odwzorowywanie i analizę czynności mózgu. Wizualizacja w czasie rzeczywistym położenia cewki i siły indukcji magnetycznej zapewnia maksymalną dokładność.

System Do Digitalizacji i Wizualizacji Położenia Elektrod XensorTM

xensorTM pozwala na przestrzenne (3D) cyfrowe mapowanie elektrod w badaniach klinicznych i kognitywnych. System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo zapisuje, przechowuje i wizualizuje ich lokalizację. Kolejność mapowania elektrod definiuje z góry użytkownik. Położenia rejestrowane są po nałożeniu odpowiednich elektrod na głowę, przyłożenie wskaźnika do każdej z nich i naciśnięcie przycisku. Mapowane cyfrowo są również markery (nosacz oraz punkty przedmałżowinowe lewy i prawy). Dzięki temu położenia elektrod prezentowane są w układzie odniesienia nosaczowo-usznym.