Przejdź do treści

System Do Digitalizacji i Wizualizacji Położenia Elektrod XensorTM

Strona główna > Aparaty > Neuronawigacja > System Xensor

xensorTM pozwala na przestrzenne (3D) cyfrowe mapowanie elektrod w badaniach klinicznych i kognitywnych. System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo zapisuje, przechowuje i wizualizuje ich lokalizację. Kolejność mapowania elektrod definiuje z góry użytkownik. Położenia rejestrowane są po nałożeniu odpowiednich elektrod na głowę, przyłożenie wskaźnika do każdej z nich i naciśnięcie przycisku. Mapowane cyfrowo są również markery (nosacz oraz punkty przedmałżowinowe lewy i prawy). Dzięki temu położenia elektrod prezentowane są w układzie odniesienia nosaczowo-usznym.
Lokalizator głowy monitoruje ruch pacjenta podczas badania i aktualizuje informacje o umiejscowieniu elektrod. System informuje w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu wskaźnika i wczytanych lokalizacjach elektrod, wyświetlając je na obrazie rezonansowym oraz na komputerowym modelu powierzchni głowy.

Opis ogólny:

 • Precyzyjny pomiar optyczny
 • Precyzyjna lokalizacja (nawet w podczas ruchu)
 • Lokalizacja w czasie rzeczywistym
 • Indywidualny układ odniesienia
 • Punkty charakterystyczne kształtu głowy dla najwyższej dokładności
 • Obsługa wszystkich głównych formatów plików
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym położenia wskaźnika na obrazie rezonansowym
 • Zapis zmapowanych położeń elektrod w plikach ASCII lub ASA
 • Każda ze zmapowanych elektrod jest natychmiast oznaczana na widoku powierzchni głowy, a jej położenie jest również widoczne na obrazie rezonansowym.
 • Automatyczna rejestracja elektrod i cewek do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w celach sprawozdawczych
 • Dokładność i niezawodność: System informuje w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu wskaźnika, wyświetlając je na obrazie rezonansowym i na komputerowym widoku powierzchni głowy.

Przeznaczenie: Cyfrowy lokalizator elektrod xensorTM przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań badawczych.

Producent: eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, ANT Neuro